1_OPENING 2_AANTAL DEELNEMERS 3_GEZELLIG PRATEN 4_ETEN EN DRINKEN 5_IN DE RIJ VOOR FRIET 6_DE FRIETBAKKER 7_FRIET-ZUURVLEES 8_RAD VAN FORTUIN 9_HEB IK PRIJSTERUG